Sunday, 27 May 2018 | 06.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Media>setya-novanto-dipindah-ke-rscm-kencana

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat